Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Διεύθυνση Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου υποβάλλουν την αίτηση για δωρεάν σίτιση ανάλογα με το τμήμα στο οποίο φοιτούν. Επιλέξτε το τμήμα σας στη συνέχεια.

Τμήμα:


.